Selecteer een pagina

Website COKZ
In verband met onderhoudswerkzaamheden is er tijdelijk beperkte informatie beschikbaar op deze website. Wilt u specifieke informatie, neemt u dan contact met ons op.

Organisatie
Het COKZ is de Nederlandse autoriteit op het gebied van de controle van zuivel, eieren en pluimveevlees. De controle van eieren en pluimveevlees wordt uitgevoerd door een afzonderlijke dienst van COKZ, te weten de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE), zie ook de website van NCAE: http://www.ncae.nl/

  • In deze website wordt verder uitsluitend de zuivelcontrole beschreven. Voor de controle van eieren en pluimveevlees wordt verwezen naar de website van NCAE.
  • Door middel van controle, toezicht en kennis van de zuivelwetgeving, ziet het COKZ toe op de naleving van de regelgeving. Het COKZ doet dit voor en in opdracht van de overheid.
  • Het COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling; het produceert of verhandelt zelf geen zuivelproducten.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid.

Contact
Bezoek- en kantooradres COKZ (Bedrijventerrein Princenhof)
Kastanjelaan 7
3833 AN LEUSDEN

Postadres
Postbus 250
3830 AG LEUSDEN

Telefoon en fax
U kunt ook contact opnemen met het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) via telefoon en fax.
Telefoon: 033-4965696 (de telefoniste verbindt u door met de juiste persoon of afdeling)
Fax: 033-4965666

Relevante documenten (download)